KSS - Komputerowe Systemy Sterowania
SPECJALNO KSS
Czego uczymy?
Na czym uczymy?
Kto uczy?
plan specjalnoci KSS
sylwetka absolwenta KSS

PRZEDMIOTY

PROJEKTY
Pomiar prdkoci rda dwiku
ATD

DYPLOMY
seminarium dyplomowe
materiay

ARCHIWUM
propozycje tematow prac dypl. w roku 2005/2006
propozycje tematow prac dypl. w roku 2007/2008
propozycje tematow prac dypl. w roku 2009/2010
seminarium dyplomowe

INFORMACJE
ogoszenia biece
rozkad zaj

Strona systemw ekspertowych

Najbardziej poszukiwane umiejtnoci absolwenta AiR

  • Projektowanie komputerowych systemw sterowania dla przemysu
  • Znajomo sprztu cyfrowego i specjalistycznego oprogramowania
  • Tworzenie zaawansowanych algorytmw przetwarzania sygnaw i informacji dla potrzeb sterowania i podejmowania decyzji
    Jak nabywa si te umiejtnoci na specjalnoci KSS?
  1. Czego uczymy? - Przedmioty na specjalnoci KSS
  2. Na czym uczymy? - Baza sprztowa i oprogramowanie
  3. Kto uczy? - Prowadzcy zajcia i ich dowiadczenie

na górę
[ zakład pss ]
[ INSTYTUT AUTOMATYKI ] [ POLITECHNIKA ¦LˇSKA ]