Rok akademicki 2017/2018, semestr letni
Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk
Miejsce: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, sala 327
Termin: Środa, 8.30 - 10.00

 

28.02.2018  S. Budzan Ocena uziarnienia rudy miedzi w procesie mielenia w młynie elektromagnetycznym z wykorzystaniem metod wizji komputerowej
7.03.2018 J. Wiora Pomiary na potrzeby identyfikacji modelu dynamicznego i sterowania temperaturą pomieszczeń
14.03.2018 P. Krauze Sterowanie półaktywnym układem zawieszenia pojazdu
21.03.2018 J. Wyrwał Modelowanie aktywnej obudowy
28.03.2018 J. Hajda Sterowanie linią obróbki cieplnej stali
11.04.2018 O. Krauze Pomiary i modelowanie w instalacji mielenia z młynem elektromagnetycznym
18.04.2018 S. Wrona Optymalizacja układów aktywnej redukcji hałasu
25.04.2018 T. Grychowski Automatyka budynkowa – wykrywanie zagrożeń
16.05.2018 K. Jabłoński Modelowanie matematyczne czujnika gazów palnych
23.05.2018 W. Ilewicz Zagadnienia estymacji parametrów złożonych sygnałów uzyskiwanych w technikach analitycznych
30.05.2018 Sz. Ogonowski Wskaźniki oceny procesu mielenia i klasyfikacji
6.06.2018 A. Wiora Stabilność elektrod pH - wyniki badań
13.06.2018 J. Rzepecki Problemy redukcji drgań i hałasu w aktywnej obudowie