BMS (Building Management System) to system zarządzania budynkiem lub inaczej system automatyki budynkowej. Jest to system zarządzania układami automatycznego sterowania w budynku, integrujący wiele składowych urządzeń i instalacji. W laboratorium znajduje się kilka dydaktycznych modeli systemów BMS.


Model kanału wentylacyjnego w systemie BMS

Model kanału wyposażony jest w specjalny sterownik firmy TREND wykorzystywany w automatyce budynkowej. Sterownik posiada interfejs BACnet IP wraz z modułem rozszerzeń. Funkcje wejść/wyjść sterownika w konfiguracji kanału są następujące:

 • sterowanie wentylacją (4 wentylatory),
 • pomiary w kanale:
  • CO2 - zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wentylacyjnym,
  • T - temperatura powietrza,
  • RH - wilgotność względna powietrza,
  • Vp - przepływ powietrza,
 • pomiary w pomieszczeniu: CO2, T, RH.

Urządzenie można dowolnie konfigurować. System posiada web-serwer.


Model sterowania rozproszonego w systemie BMS z wykorzystaniem interfejsów BACnet IP oraz BACnet MS/TP

Stanowisko składa się z 3 sterowników programowalnych firmy TREND oraz urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Wykorzystywane są dwa standardy komunikacji sieciowej: BACnet - MS/TP - 485 oraz IP - Ethernet. Z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania poprzez router można zarządzać systemem oraz konfigurować sterowniki.


Model budynku jednorodzinnego z prostym systemem BMS

W modelu wykorzystany został sterownik TECO SG2 i moduły rozszerzeń. Sterownik został wyposarzony w interfejs Modbus RTU oraz posiada wejścia i wyjścia:

 • analogowe – pomiar temperatury i natężenia oświetlenia,
 • cyfrowe – czujnik ruchu/obecności, oświetlenie, sterowanie roletami, włączniki naścienne.

Wizualizacja i sterowanie oparte są na oprogramowaniu SCADA ASIX (firmy ASCOM) oraz LabVIEW (firmy National Instruments).