Drukuj

Specjalność Systemy Pomiarowe, studia II st. (kierunek AiR)

Identyfikacja Procesów, sem. 1

PZE link

Interfejsy w Systemach Pomiarowych, sem. 1

PZE link

Niezawodność i Iskrobezpieczeństwo, sem. 1

PZE link

Procedury Pomiarowe, sem. 1

PZE link

Zintegrowane Czujniki Pomiarowe, sem. 1

PZE link

Inteligentne Przetworniki Pomiarowe, sem. 2

PZE link

Mikroprocesorowe Układy Pomiarowe - wybieralny, sem. 2

 

Systemy Diagnostyki Technicznej Maszyn - wybieralny, sem. 2

PZE link

Pomiary w Biotechnologii i Medycynie - wybieralny, sem. 2

 

Automatyzacja Badań Eksperymentalnych, sem. 3

PZE link

Sterowniki w Systemach Pomiarowych, sem. 3

PZE link