Jest nam bardzo miło podzielić się z Państwem nowiną, że na mocy uchwały Komisji Habilitacyjnej z ubiegłego piątku (16.12.2016) oraz uchwały Rady Wydziału AEI z dnia dzisiejszego (20.12.2016), nasz Kolega z Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, dr inż. Dariusz Bismor, będzie odtąd legitymować się stopniem doktora habilitowanego nauk technicznych. Dla celów postępowania habilitacyjnego napisał on monografię pt. "Stability of a Class of Least Mean Square Algorithms".

Bohaterowi tych wydarzeń serdecznie gratulujemy takiego uwieńczenia pracy badawczej ostatnich lat! Życzymy, aby to osiągnięcie było motywacją do dalszych - jak najbardziej owocnych - wysiłków.

Wraz z końcem października zakończyła się także praca dra inż. Krzysztofa Plazy w Zakładzie Pomiarów i Systemów Sterowania. Postanowił on bowiem przestać dzielić swój czas zawodowy na dwoje, jak miało to miejsce ostatnio, i poświęcić go w całości jednej sprawie. Wybrał, że będzie nią firma. Podczas pożegnania w gronie pracowników Zakładu PSS zarówno dr Krzysztof Plaza, jak i kierownik zakładu prof. Marek Pawełczyk wyrazili nadzieję, że nasza współpraca nie ustanie, a jedynie zmieni charakter - liczymy zatem na to, że nie rozstajemy się ze słowami "żegnajcie", lecz "do zobaczenia przy kolejnym wspólnym projekcie". Zarazem życzymy naszemu Koledze powodzenia w realizacji jego zamierzeń i dziękujemy za trzynaście lat wspólnej pracy.

Na wczorajszym posiedzeniu, tj. w dniu 25 października 2016, członkowie Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki podjęli decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych naszemu Koledze, panu Stanisławowi Wronie. Rada przychyliła się też do wniosku o wyróżnienie rozprawy. Możemy zatem oficjalnie powiedzieć: gratulujemy, Panie Doktorze!

Tym samym kadrę Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania można obecnie przedstawić następującym histogramem:

histogram

Liczymy na kolejne zmiany w tym kierunku i trzymamy kciuki! (Zainteresowany wie, o kim mowa, a niewtajemniczeni dowiedzą się - miejmy nadzieję - wkrótce.)

Tytuł „mgr inż.” od kilku lat poprzedzający nazwisko Wrona w piątek 14 października rozpoczął proces gwałtownej dezaktualizacji. W wyniku obrony dysertacji doktorskiej pod tytułem Modelling and control of device casing vibrations for active reduction of acoustic noise („Modelowanie i sterowanie drganiami obudów urządzeń w celu aktywnej redukcji hałasu”), doktorant naszego Zakładu Stanisław Wrona znalazł się na ostatnim etapie oczekiwania na nadanie stopnia doktora nauk technicznych – zatwierdzenia przez Radę Wydziału. Zarówno komisja, jak i goście pozostali bowiem pod dużym wrażeniem jego kompetencji i wiedzy, dzięki którym był w stanie bronić swej świetnie przygotowanej rozprawy na bardzo wysokim poziomie.

Kolega Stanisław po udanej prezentacji swoich tez naukowych wyraził wdzięczność wobec Promotora - prof. Marka Pawełczyka, Recenzentów, komisji, rodziny i przyjaciół, którzy wspierali go w trakcie dotychczasowej kariery naukowej.

Miło nam zawiadomić, że od tego semestru kadra Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania jest bogatsza o dwóch nowych doktorantów. Gratulujemy, witamy i cieszymy się na współpracę!

Mgr inż. Jarosław Rzepecki jest absolwentem specjalności Systemy Pomiarowe na kierunku Automatyka i Robotyka. Podczas studiów doktoranckich będzie kontynuował pracę w dziedzinie systemów pomiarowych, wykorzystując kamery akustyczne do lokalizacji i rozpoznawania źródeł hałasu. Badania poprowadzi pod opieką naukową prof. dra hab. inż. Marka Pawełczyka i we współpracy z drem inż. Sebastianem Budzanem.

Mgr inż. Jan Wegehaupt ukończył specjalność Komputerowe Systemy Sterowania na tym samym kierunku. Podczas badań naukowych w ramach studiów doktoranckich będzie zaangażowany przede wszystkim w prace zespołu systemów sterowania. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk.

Z biografią naukową obu Panów będzie można wkrótce zapoznać się w naszym dziale "Pracownicy".