Zbliżają się wybory Rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020. Kandydat w wyborach, prof. Arkadiusz Mężyk, wśród swoich kandydatów na prorektorów zaproponował prof. Marka Pawełczyka na stanowisko prorektora ds. nauki i rozwoju (mężyk.pl/prezentacja3.htm).

Zgodnie z harmonogramem wyborów (zał. nr 1), wybór rektora odbędzie się 20 kwietnia, a wybór prorektorów - 27 kwietnia.

Profesor Marek Pawełczyk, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, objął funkcję Vice-President for Professional Relations w ogólnoświatowym instytucie naukowym International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Nowy wiceprezydent został wyłoniony w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych wśród członków instytutu IIAV, a jego kadencja potrwa cztery lata. Gratulujemy!

We wcześniejszych latach, również w wyniku wyborów bezpośrednich w instytucie IIAV, profesor Pawełczyk pełnił funkcję Vice-President for Communications, a następnie funkcję President. Obecne stanowisko jest zatem trzecim z trzech najwyższych w Instytucie, które powierzono Profesorowi. Statut organizacji uniemożliwia ponowne pełnienie którejś z tych funkcji w nowych kadencjach.

logo IIAV, źródło: www.iiav.org

IIAV działa od ponad 20 lat i zrzesza członków z 70 krajów. Działają oni w 50 krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, które są afiliowane przy Instytucie i współpracują z nim. Instytut integruje środowiska naukowe działające w obszarze szeroko rozumianej akustyki i drgań, pośredniczy w wymianie myśli naukowej, pomaga w nawiązywaniu współpracy. Oprócz tego prowadzi działalność stypendialną, opiniodawczą i recenzuje książki znanych wydawnictw. Wydaje też własne czasopismo International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV) indeksowane na liście JCR, a także International Sound and Vibration Digest (ISVD). Ponadto Instytut organizuje coroczne światowe kongresy International Congress on Sound and Vibration (ICSV), które w ostatnich latach odbyły się w Australii, Korei Południowej, Polsce, Egipcie, Brazylii, Litwie, Tajlandii, Chinach i we Włoszech. Kolejne spotkania planowane są w Grecji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Strona internetowa Instytutu znajduje się pod adresem: www.iiav.org

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych Panu drowi hab. inż. Jarosławowi Figwerowi - wieloletniemu Pracownikowi Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania Instytutu Automatyki.

Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu profesora miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 26 stycznia 2016 roku. O uroczystości można przeczytać na oficjalnej stronie Prezydenta RP: www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,7,prezydent-wreczyl-nominacje-profesorskie.html

W imieniu pracowników Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania serdecznie gratulujemy!

 

Do tej pory niniejsza strona internetowa stanowiła rzetelne, lecz w miarę statyczne źródło informacji na temat badań, dydaktyki i pracowników Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania. O ile tego typu zbiór danych jest przydatny, o tyle nie zachęca do regularnych powrotów, jeśli czytelnik zdobył już niezbędne mu informacje.

Ten stan właśnie ulega zmianie – od dziś na stronie będą pojawiać się aktualności na temat istotnych bieżących wydarzeń dotyczących ZPSS. Dodatkowo, poszczególne działy przejdą renowację, aby dostarczać jeszcze pełniejszych informacji.

W związku z tym zapraszamy do regularnego odwiedzania witryny wszystkich zainteresowanych sterowaniem adaptacyjnym, identyfikacją procesów, metrologią, przetwarzaniem sygnałów lub po prostu życiem Zakładu.