Z przyjemnością informujemy, że Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania Pan Profesor Marek Pawełczyk w dniu 10 maja 2016 r. został wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Konsorcjum Progres 3.

 

 

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego. Dogodne położenie geograficzne i językowe sąsiedztwo członków konsorcjum ułatwiają bardziej efektywne wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i badawczego uniwersytetów. Działalność konsorcjum jest dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

 

Prorektorzy na kadencję 2016-2020

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją Uczelnianego Kolegium Elektorów z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania prof. Marek Pawełczyk został wybrany na funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju. Gratulujemy serdecznie!

Kadencja nowego rektora i prorektorów rozpocznie się 1 września 2016 r. i potrwa cztery lata. O szczegółowych wynikach głosowania w wyborach prorektorów można przeczytać na stronie internetowej Uczelni w dziale aktualności.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk (KAiR PAN), prof. Marek Pawełczyk - kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania - został wybrany przewodniczącym Sekcji Systemów Automatyki w KAiR PAN, a także członkiem Komitetu Redakcyjnego serii "Monografie" KAiR.

logo PAN, źródło: www.pan.pl

Strona internetowa Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk: www.kair.pan.pl

Zbliżają się wybory Rektora Politechniki Śląskiej na kadencję 2016-2020. Kandydat w wyborach, prof. Arkadiusz Mężyk, wśród swoich kandydatów na prorektorów zaproponował prof. Marka Pawełczyka na stanowisko prorektora ds. nauki i rozwoju (mężyk.pl/prezentacja3.htm).

Zgodnie z harmonogramem wyborów (zał. nr 1), wybór rektora odbędzie się 20 kwietnia, a wybór prorektorów - 27 kwietnia.

Profesor Marek Pawełczyk, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, objął funkcję Vice-President for Professional Relations w ogólnoświatowym instytucie naukowym International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Nowy wiceprezydent został wyłoniony w bezpośrednich wyborach przeprowadzonych wśród członków instytutu IIAV, a jego kadencja potrwa cztery lata. Gratulujemy!

We wcześniejszych latach, również w wyniku wyborów bezpośrednich w instytucie IIAV, profesor Pawełczyk pełnił funkcję Vice-President for Communications, a następnie funkcję President. Obecne stanowisko jest zatem trzecim z trzech najwyższych w Instytucie, które powierzono Profesorowi. Statut organizacji uniemożliwia ponowne pełnienie którejś z tych funkcji w nowych kadencjach.

logo IIAV, źródło: www.iiav.org

IIAV działa od ponad 20 lat i zrzesza członków z 70 krajów. Działają oni w 50 krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, które są afiliowane przy Instytucie i współpracują z nim. Instytut integruje środowiska naukowe działające w obszarze szeroko rozumianej akustyki i drgań, pośredniczy w wymianie myśli naukowej, pomaga w nawiązywaniu współpracy. Oprócz tego prowadzi działalność stypendialną, opiniodawczą i recenzuje książki znanych wydawnictw. Wydaje też własne czasopismo International Journal of Acoustics and Vibration (IJAV) indeksowane na liście JCR, a także International Sound and Vibration Digest (ISVD). Ponadto Instytut organizuje coroczne światowe kongresy International Congress on Sound and Vibration (ICSV), które w ostatnich latach odbyły się w Australii, Korei Południowej, Polsce, Egipcie, Brazylii, Litwie, Tajlandii, Chinach i we Włoszech. Kolejne spotkania planowane są w Grecji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Strona internetowa Instytutu znajduje się pod adresem: www.iiav.org