IMG_2849
IMG_2852
IMG_2854
IMG_2939
IMG_3036
IMG_3646
IMG_6873
IMG_6884
IMG_6890
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6909
IMG_6915
lab_1
WP_20131217_010
zbliz (1)
zbliz (13)
zbliz (15)
zbliz (16)
zbliz (35)
zbliz (39)
tmic
Quad
mbc
Previous Next Play Pause

Temperatura jest najczęściej mierzoną wielkością fizyczną. Wynika to między innymi z faktu, że jest wielkością wpływającą na charakterystyki przyrządów pomiarowych (w tym czujników i przetworników pomiarowych innych wielkości). Pomiar temperatury może być realizowany na szereg sposobów. Może to być pomiar stykowy, realizowany z wykorzystaniem czujników termoelektrycznych (termopar), oporowych (np. platynowego Pt100), półprzewodnikowych. Dodatkowo może to być stykowy pomiar temperatury powierzchni. Może to być też pomiar bezstykowy realizowany z wykorzystaniem pirometru lub kamery termowizyjnej (pomiar rozkładu temperatur). Z każdym z tych pomiarów związany jest szereg problemów, które należy mieć na uwadze, chcąc uzyskać poprawny wynik pomiaru temperatury. Wspomnieć należy również o konieczności wzorcowania termometrów.

Stanowisko pomiarów temperatury jest jednym z najbardziej rozbudowanych w laboratorium. Realizowane są na nim wszystkie wymienione wyżej sposoby pomiaru temperatury. Wyposażenie stanowią różnego rodzaju czujniki temperatury oraz obiekty pomiarowe.