IMG_2849
IMG_2852
IMG_2854
IMG_2939
IMG_3036
IMG_3646
IMG_6873
IMG_6884
IMG_6890
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6909
IMG_6915
lab_1
WP_20131217_010
zbliz (1)
zbliz (13)
zbliz (15)
zbliz (16)
zbliz (35)
zbliz (39)
tmic
Quad
mbc
Previous Next Play Pause

Ważną częścią dydaktycznego laboratorium podstaw miernictwa są pomiary napięcia stałego i zmiennego.

Zasady pomiaru napięcia stałego studenci poznają na przykładzie woltomierza cyfrowego (VC) z podwójnym całkowaniem. Przygotowano między innymi złożony moduł dydaktyczny takiego woltomierza z wyodrębnionymi blokami funkcjonalnymi, który umożliwia poznanie zasady działania urządzenia, jak i badanie jego właściwości. Możliwe są zmiany różnych parametrów urządzenia, np.: napięcia odniesienia, częstotliwości generatora, zakłóceń itd. Efekty tych zmian można analizować przez obserwację na oscyloskopie czterokanałowym sygnałów z różnych bloków składowych VC. Na stanowisku mierzy się także współczynnik tłumienia NMRR zakłóceń szeregowych w funkcji częstotliwości zakłóceń.

Pomiary wartości skutecznej napięcia zmiennego realizuje się woltomierzami cyfrowymi o różnych zasadach działania, m.in. woltomierzem firmy HP z przetwornikiem „true RMS” i woltomierzem firmy Meratronik reagującym na wartość średnią napięcia wyprostowanego. Analizuje się błędy pomiaru napięć okresowych o różnych kształtach: sinusoidalnym, trójkątnym i prostokątnym o różnych współczynnikach wypełnienia. Ważnymi elementami programu badań są również: sprawdzanie błędów podstawowych i dodatkowych (od częstotliwości i kształtu napięcia) woltomierza metodą porównywania wskazań z przyrządem wzorcowym, a także metody oceny niepewności pomiarów i wyrażania charakterystyk dokładnościowych przyrządów pomiarowych.