IMG_2849
IMG_2852
IMG_2854
IMG_2939
IMG_3036
IMG_3646
IMG_6873
IMG_6884
IMG_6890
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6909
IMG_6915
lab_1
WP_20131217_010
zbliz (1)
zbliz (13)
zbliz (15)
zbliz (16)
zbliz (35)
zbliz (39)
tmic
Quad
mbc
Previous Next Play Pause

Jedną z gałęzi miernictwa przemysłowego są pomiary elektrochemiczne. Tyczą się one pomiarów wielkości chemicznych z wykorzystaniem wiedzy z innych dziedzin, przede wszystkim elektrotechniki, elektroniki, fizyki i informatyki. Obecnie w zakładzie prowadzone są badania związane z trzema metodami elektrochemicznymi: potencjometrią, konduktometrią i woltamperometrią.

Badania konduktometryczne, historycznie najstarsze spośród metod elektrochemicznych, są niezmiernie ważne w przemyśle do określania czystości wody. Konduktancja cieczy jest wielkością doskonale oddającą informacje o całkowitym zanieczyszczeniu wody. Posiadany sprzęt (konduktometr przemysłowy firmy ABB, celka pomiarowa przemysłowa i laboratoryjna, konduktometr zintegrowany z filtrem wody) jest wykorzystywany przede wszystkim do celów dydaktycznych. Studenci poznają istotę pomiaru konduktometrycznego, zapoznają się z obsługą konduktometru przemysłowego, jak również z problemami związanymi z niepewnością pomiaru przewodności cieczy.

Badania woltamperometryczne polegają na określeniu relacji pomiędzy przepływającym prądem a napięciem przyłożonym pomiędzy dwoma elektrodami. W zależności od zastosowanych elektrod, jak również kształtu przyłożonego napięcia, otrzymuje się charakterystyczne wykresy nazywane woltamogramami, z których możliwe jest określenie jakościowe i ilościowe składu badanego roztworu. Obecnie prowadzone są wstępne badania naukowe oraz prace dydaktyczne w formie projektów i prac dyplomowych skupione wokół przygotowania stanowiska, zbudowania specjalistycznego układu pomiarowego - potencjostatu - w różnych wariantach (samodzielnego, z wykorzystaniem karty pomiarowej i komputera PC) oraz opisu matematycznego woltamogramów. Zbudowany potencjostat jest również wykorzystywany do osadzania elektrochemicznego, w tym do elektropolimeryzacji.