IMG_2849
IMG_2852
IMG_2854
IMG_2939
IMG_3036
IMG_3646
IMG_6873
IMG_6884
IMG_6890
IMG_6891
IMG_6898
IMG_6909
IMG_6915
lab_1
WP_20131217_010
zbliz (1)
zbliz (13)
zbliz (15)
zbliz (16)
zbliz (35)
zbliz (39)
tmic
Quad
mbc
Previous Next Play Pause

Jedną z gałęzi miernictwa przemysłowego są pomiary elektrochemiczne. Tyczą się one pomiarów wielkości chemicznych z wykorzystaniem wiedzy z innych dziedzin, przede wszystkim elektrotechniki, elektroniki, fizyki i informatyki. Obecnie w zakładzie prowadzone są badania związane z trzema metodami elektrochemicznymi: potencjometrią, konduktometrią i woltamperometrią.

Badania potencjometryczne, wykorzystujące elektrody jonoselektywne, w przemyśle dotyczą przede wszystkim pomiarów pH cieczy. Tą metodą mierzy się również aktywność jonów, najczęściej jedno- i dwuwartościowych. Wyposażenie laboratorium jest bardzo bogate i obejmuje:

  • jonometr laboratoryjny ORION,
  • jonometr przemysłowy ABB,
  • jonometr wielokanałowy,
  • elektrody jonoselektywne różnych typów, różnych firm, selektywne na różne jony,
  • zestawy odczynników chemicznych potrzebnych do przygotowania roztworów wzorcowych.

Jest ono wykorzystywane zarówno do celów badawczych, jak i dydaktycznych. Badania naukowe prowadzone są pod kątem zmniejszenie niepewności pomiarów aktywności jonów, szczególnie w mieszaninach różnych związków, opracowania łatwiejszych bądź dokładniejszych metod kalibracji, opisu matematycznego właściwości dynamicznych ogniwa pomiarowego. W dydaktyce posiadany sprzęt wykorzystywany jest w celu zaznajomienia studentów z ideą pomiarów jonoselektywnych (w tym pH-metrycznych), z metodami kalibracji elektrod oraz z problemami w badaniu właściwości dynamicznych rzeczywistych obiektów nieliniowych.